Renteloos Renovatiekrediet

Voor wie?

Vanaf 2021 kunnen nieuwe eigenaars na aankoop van een woning die helemaal niet energiezuinig is een renteloos renovatiekrediet aangaan. De aangekochte woning moet bij de start energielabel F of E hebben. Appartementen met energielabel D komen ook in aanmerking.

Grondige energierenovatie

Binnen de vijf jaar moet de woning heel wat energiezuiniger zijn.  Ze moet dan minstens een energielabel C hebben (voor appartementen minstens label B). Tijdens deze renovatie kan je ook andere werken uitvoeren en ook die kunnen gefinancierd worden met deze lening. Naast energiewerken, kan je dus ook de woning comfortabeler maken. Je moet er alleen voor zorgen dat het betere label tijdig behaald wordt.

Hoeveel kan je lenen?

Wie meer wil doen, kan meer lenen. Dat is het principe. Wil je een woning naar label A verbouwen, dan kan de lening zelfs 60.000 euro bedragen. Natuurlijk zal ook de waarde van de woning van belang zijn. En ook al krijg je de rente volledig teruggestort, je inkomen moet ruimte bieden om het geleende bedrag terug te betalen.

Hoe werkt het?

Bij de aankoop kijken we snel samen hoe we de aankoopfinanciering rond krijgen. Tegelijk zorgen we ervoor dat je voor het latere renovatiekrediet niet opnieuw naar de notaris moet. Daarom zullen we in overleg al inschatten welk budget er voor de renovatie ongeveer nodig zal zijn.

Na de aankoop kan je rustig de tijd nemen om een doordacht renovatieplan op te stellen. Je kan beroep doen op een architect of een energie-adviseur. Met goed advies weet je zeker dat de werken die je uitvoert ook wel echt zorgen voor een voldoende energiezuinige woning. Best begin je vervolgens offertes te verzamelen om de kosten goed in beeld te krijgen. Dan beslis je met kennis van zaken hoever je zal gaan en bepalen we samen wat het kredietbedrag wordt. We laten een schatter berekenen hoe de waarde van je woning zal stijgen door de renovatie. Bij de leningaanvraag hoort een document waarin je verklaart dat de woning energiezuinig zal verbouwd worden.

Dan kan de lening starten en heb je ruim de tijd om de werken uit te voeren en het geld op te nemen. Geld opnemen kan zonder kosten. De Vlaamse overheid noemt het een renteloos krediet. Dat klopt wel, maar verdient toch wat uitleg. In feite betaal je gewoon de lening aan ons en krijg je nadien, elk jaar, de intrest die je het voorgaande jaar hebt betaald terug op je rekening gestort. Daar hoef je zelf niets voor te doen. Alleen moet je ervoor zorgen dat binnen de 5 jaar een nieuw EPC wordt opgesteld waaruit blijkt dat je het label waarop werd gemikt ook hebt behaald.

Combineer met andere premies

Een lening zonder rente is natuurlijk erg interessant. Maar er is meer! Onder dezelfde voorwaarden kan je bijkomend genieten van de nieuwe “labelpremie” die Vlaanderen toekent. Ook hiermee krijg je een stevige duw in de rug. De premie kan variëren van 2.500 tot zelfs 6.000 euro. Combineer dit eventueel nog met premies van Fluvius of met de Vlaamse renovatiepremie en je beseft dat we er alles aan doen om je op weg te helpen naar  een energiezuinige en comfortabele woning.

Wil je meer informatie?

Neem dan een kijkje op de website van het Vlaams energie- en klimaatagentschap (VEKA) of neem contact met ons op.

Copyright © 2022

West-Vlaams Woonkrediet nv

Wettelijke Informatie

Disclaimer | Privacy

Let op!

Geld Lenen Kost Ook Geld

Webdesign

shwebdesign.be